Home / FAQ

FAQ

Dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz firmy inPost. Informacje o warunkach realizowania usług można znaleźć pod adresem: www.dhl.pl i https://inpost.pl/

Czas dostawy przesyłki krajowej to 2-3 dni robocze. Czas dostawy przesyłki międzynarodowej 2-12 dni roboczych.

Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona w trakcie transportu. Jeżeli została ona uszkodzona, lub istnieje takie podejrzenie, należy bezwzględnie spisać protokół  reklamacyjny w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru paczki. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu. Za reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w trakcie transportu odpowiada firma kurierska.

Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi kurierskiej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć Klient stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił to firmie kurierskiej roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez kuriera w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi. O takim stanie rzeczy należy również niezwłocznie powiadomić sklep swiatloczule.com. Jeśli Kupujący nie odbierze zamówionego przez siebie towaru, pokryje koszty odesłania go do sklepu swiatloczule.com

Sklep przyjmuje płatności w następujących formach: za pośrednictwem serwisu Przelewy24, w formie przelewu bankowego, systemu PayPal.

Prosimy o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu. Dane do przelewu znajdują się w zakładce płatności.

Płatności za złożone zamówienie powinny zostać dokonane niezwłocznie, tak aby należna kwota została zaksięgowana na koncie sklepu internetowego swiatloczule.com nie później niż 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, o którym mowa powyżej, zawartą umowę sprzedaży uważa się za anulowaną i nie zostanie ona zrealizowana.

Wszystkie płatności internetowe w sklepie swiatloczule.com realizowane są za pośrednictwem strony Przelewy24.pl. Operatorem płatności jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Informację o zasadach dokonywania płatności za pomocą portalu Przelewy24 mogą Państwo znaleźć na stronie: www.przelewy24.pl

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?
Przekazane przez Ciebie dane osobowe są administrowane przez:
Przedsiębiorstwo “MULTAN” S.C. Mirosława Choińska, Karol Choiński NIP 113-00-77-697 ul. gen. W. Sikorskiego 70B 05-075 Warszawa.

[/cmsmasters_tab][cmsmasters_tab shortcode_id=”htjyshsfle” title=”Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych”]

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na serwerach home.pl, na których istnieje strona swiatloczule.com

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Twoje dane mogą być udostępniane jedynie w ramach podmiotu administratora. Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.
W wybranych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane, i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy, o której informacje znajdziesz Regulaminie. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej przez nas usługi.

Uaktualnienia zasad naszej Polityki prywatności
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności. Będziemy tam informować o każdej zmianie Polityki prywatności, na przykład, dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.
O zmianach wprowadzanych w Polityce prywatności będziemy informować na podany nam w trakcie rejestracji lub składania zamówienia adres e-mail przynajmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian zapisanych w Polityce prywatności.

Jakie prawa przysługują Ci w świetle przepisów RODO?

Prawo dostępu do danych
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres kontakt@swiatloczule.com, a my przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych
Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto na platformie swiatloczule.com możesz edytować nie tylko swoje dane osobowe, ale także zgody w ramach ustawień swojego konta.

Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili masz prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 1. masz niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego;
 2. masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
 3. masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności;
 4. jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób;
 5. jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych. Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: kontakt@swiatloczule.com

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Używamy Twoich danych osobowych do:

 • zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepie www.swiatloczule.com w celu przetwarzania Twoich zamówień;
 • zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepie www.swiatloczule.com w celu przetwarzania Twoich zwrotów;
 • wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy produktów;
 • zarządzania Twoimi płatnościami;
 • przetwarzania reklamacji;
 • przetwarzania zgłoszeń dotyczących reklamacji i rękojmi na zamówione przez Ciebie produkty;
 • przesyłania informacji o zamówionych przez Ciebie produktach;
 • wysyłanie newslettera, jeśli wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych oraz marketingowych;
 • wysyłania Ci powiadomień w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe:
  • imię
  • nazwisko
  • adres
  • adres e-mail
  • numer telefonu
 • informacje na temat płatności i historię płatności;
 • informacje na temat zamówień.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci oferowanych przez nas usług.
Otrzymują je m.in. firmy:

 • magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówione przez Ciebie produkty;
 • firmy realizujące płatności w celu przetworzenia dokonanej przez Ciebie płatności;
 • firma informatyczna, która zajmuje się obsługą naszej strony;
 • firma księgowa, która rozlicza nasze transakcje.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby być w stanie świadczyć oferowane przez nas usługi i dostarczać zamówienia, które złożyłeś za pośrednictwem platformy swiatloczule.com.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
W przypadku, gdy jesteś klientem naszego sklepu lub członkiem naszej społeczności Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia przez Ciebie żądania ich usunięcia, o ile ich dalsze przechowywanie nie będzie niezbędne w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla roszczeń wynikających z rękojmi). W przypadku, gdy jesteś jedynie subskrybentem newslettera, Twoje dane będą przechowywane do momentu rezygnacji z jego otrzymywania.

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania informacji handlowych i ofert marketingowych pocztą e-mail.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe:
 • adres e-mail
 • dane demograficzne;
 • jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie pobrane do koszyka zakupów lub z niego usunięte;
 • adres IP i inne dane geolokalizacyjne.

Jeśli masz konto w naszym sklepie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • dane demograficzne,
 • historia zakupów,
 • sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie informacji handlowych.

Prawo do wycofania zgody
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych. Gdy to zrobisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji handlowych przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych w następujący sposób:

 • wykonując instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości handlowej, przekazywanej przez nas;

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.

Wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 2. cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookies do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej. Korzystamy także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.

Wykorzystujemy cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej oraz serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu;
  2. rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika;
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  5. zapamiętania rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.
 2. Uwierzytelnienia użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
  1. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika:
  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Analiz, badań oraz audytu oglądalności i tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics, FB Pixel, Google Feed Manager;
 2. wykorzystania funkcji interaktywnych w celach popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  1. Facebook.com
  2. Instagram.com
  3. Youtube.com
  4. Pinterest.com
  5. Twitter.com
  6. Bloglovin.com

Oczywiście, możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.

Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu tzn. w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Ciebie z serwisu. Możemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, jedynie gdy wyrazisz na to odrębną zgodę. Przysługuje Ci prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Zastrzegamy sobie jedynie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Do danych osobowych zbieranych przez nas, mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz inne uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. przypilnować, żeby faktycznie była taka możliwość

X