Home / Wysyłka

Wysyłka

  1. Dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz firmy inPost
  2. Informacje o warunkach realizowania usług za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL można znaleźć pod adresem: www.dhl.pl
  3. Informacje o warunkach realizowania usług za pośrednictwem firmy inPost można znaleźć pod adresem: https://inpost.pl/
  4. Przewidywany czas dostawy przesyłki to 2-3 dni robocze
  5. Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona w trakcie transportu. Jeżeli została ona uszkodzona, lub istnieje takie podejrzenie, należy bezwzględnie spisać protokół  reklamacyjny w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru paczki. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu. Za reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w trakcie transportu odpowiada firma kurierska.
  6. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi kurierskiej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć Klient stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił to firmie kurierskiej roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez kuriera w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi. O takim stanie rzeczy należy również niezwłocznie powiadomić sklep swiatloczule.com
  7. Jeśli Kupujący nie odbierze zamówionego przez siebie towaru, pokryje koszty odesłania go do sklepu swiatloczule.com
X